کلیدواژه‌ها = مرغ مادر
تعداد مقالات: 4
1. اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های پلاسما و قدرت جوجه درآوری در مرغ مادر گوشتی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 179-185

10.22059/jvr.2016.57915

میلاد شاعری؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری پیراسرائی؛ محسن تقی زاده


2. جداسازی و شناسایی پاستورلا مولتوسیدا در گله های مرغ مادر

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

دکتر غلامعلی کلیدری؛ دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی


3. ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر حسن رکنی؛ دکتر حبیب اله سلامی؛ دکتر امیر حسین چیذری؛ دکتر سید محمد مهدی کیائی


4. ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380

حسن رکنی؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر سید محمدمهدی کیائی؛ دکتر امیرحسین چیذری؛ اسکندر شیری