کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
ردیابی مولکولی گاماکروناویروس پرندگان در کبوترسانان استان تهران ، سال 1394

دوره 72، شماره 2، تیر 1396، صفحه 213-217

10.22059/jvr.2017.62664

آرش قلیان چی لنگرودی؛ وحید کریمی؛ محمدرضا عبدی حاجی؛ مهدی وصفی مرندی؛ مسعود هاشم زاده؛ حسین مقصودلو؛ علی مدحی


بررسی سرولوژیک بیماری استرانگلز در اسبان برخی از مناطق استان خوزستان به روش الایزا

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 373-379

10.22059/jvr.2016.59992

امیرحسین محمدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ علیرضا قدردان مشهدی


مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدیوز ‌ گوساله‌های نوزاد در استان آذربایجان شرقی

دوره 65، شماره 3، مهر 1389

فریدون نورمحمدزاده؛ یوسف داوودی؛ رسول جمالی؛ ایرج نوروزیان


مطالعه اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان کرمانشاه

دوره 59، شماره 3، آبان 1383

دکتر سید حسن حسینی؛ دکتر ولی الله واعظی؛ دکتر قاسم جعفری؛ دکتر اختر رضایی؛ مهندس غلامرضا کرمی


بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان

دوره 59، شماره 3، آبان 1383

محسن اربابی؛ عباس درودگر؛ دکتر حسین هوشیار؛ دکتر ایرج موبدی