کلیدواژه‌ها = لوزالمعده
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه‌ی ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در تیهو (Ammoperdix griseogularis)

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 242-251

10.22059/jvr.2019.255707.2787

بابک رسولی؛ جلیل پورحاجی موتاب؛ سید عرفان رسولی


2. مطالعه هیستومورفولوژیک و مورفومتریک لوزالمعده گوسفند نر نژاد مهربان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

بهزاد مبینی؛ مینا تجلی؛ سیدهادی منصوری


3. مطالعه هیستومورفولوژیک و مورفومتریک لوزالمعده گوسفند نر نژاد مهربان

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 351-354

بهزاد مبینی؛ مینا تجلی؛ سید هادی منصوری


4. مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر محمد تقی شیبانی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی