کلیدواژه‌ها = نئوسپورا کانینوم
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه آلودگی بافت های مختلف جنین های سقط شده گاو به انگل نئوسپورا کانینوم با روش PCR

دوره 73، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 377-382

10.22059/jvr.2018.203195.2450

آرمان حسینی؛ احسان مرات؛ سیمین سامانی؛ سعید سلطان نژاد؛ رضا داننده