نویسنده = بهادری، شاهرخ رنجبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فیلاریوزیس سگهای ولگرد در شهرستان گرمسار

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی حکمت خواه


2. بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ‌های انتموپاتوژن برروی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس‌آنولاتوس در ایران

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان