دوره و شماره: دوره 62، شماره 3 - شماره پیاپی 1813، زمستان 1386، صفحه 223-328 (250 غیر قابل نمایش) 
2. بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

علی حسن پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ حسین فروتن


12. ردیابی پادگن ‌24p ویروس لوسمی گاوی در عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لکوز

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ فرهید همت زاده؛ سیدمهدی امام؛ مهدی غفاری


14. بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

شمس الدین قائم مقامی؛ جلیل وندیوسفی؛ حجت اله نیرومند؛ عباسعلی منصفی؛ سعید احمدلو


15. گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور


16. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

شاهرخ رنجبربهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


17. بررسی گونه‌های ویبریو‌ ‌در میگو‌های پرورشی (‌Paeneus indicus) و دریایی ‌(‌Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر

افشین آخوند زاده بستی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی میثاقی؛ مهدی سلطانی؛ حسین اسماعیلی