دوره و شماره: دوره 62، شماره 1 - شماره پیاپی 1628، بهار 1386، صفحه 1-104 (246 غیر قابل نمایش) 
9. گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی رزازیان


10. بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمدرضا افخم نیا؛ شهریار خاقانی


13. شستشوی برونکو آلوئولار و یافته‌های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

عبداله عراقی سوری؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علی رضاخانی؛ غلامرضا افشاری؛ محمدقلی نادعلیان؛ علیرضا باهنر


17. ارزیابی برخی از ترکیبات ضدکنه علیه کنه‌های سخت

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی