نویسنده = دکتر علیرضا کامرانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر امیر رستمی؛ دکتر مهرداد مهری


2. گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر احمدرضا موثقی


3. گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر مجید مسعودی فرد؛ دکتر علیرضا وجهی