نویسنده = دکتر مجتبی کافی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فصلی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر مظاهر صفدریان؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر مجید هاشمی


2. بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد