نویسنده = دکتر بیژن رادمهر
کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی


باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر محمد حسین توحیدی پور؛ زهرا خوشنویس


بررسی مورفولوژی کام نر شتر یک کوهانه

دوره 53، 1,2، مرداد 1377

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر غلامحسین قاجار


روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان