نویسنده = مهرداد مهری
تعداد مقالات: 3
2. تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

داور شاهسونی؛ مهرداد مهری؛ ابراهیم تقوایی مقدم؛ مریم کراری


3. تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 127-129

داور شاهسونی؛ مهرداد مهری؛ ابراهیم تقوایی مقدم