نویسنده = حسین اسماعیلی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی برنامه ملی مبارزه با شاربن در جمعیت دامی ایران

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 277-282

10.22059/jvr.2017.126321.2313

حسین اسماعیلی؛ مراد مرادی گراوند؛ منوچهر قریب ممبینی؛ مونا حامدی


2. ارزیابی برنامه کنترل و ریشه کنی بروسلوز گاوی در ایران: بررسی اپیدمیولوژی

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 211-221

10.22059/jvr.2012.28498

حسین اسماعیلی؛ پرویز تاجیک؛ حسن اختیارزاده؛ محمود بلورچی؛ مونا حامدی؛ مهدی خلج؛ کریم امیری


3. بررسی تاثیر تجویز خوراکی ویتامینE بر میزان جذب‌ IgG آغوز در گوساله‌های تازه متولد شده

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 143-147

حسین اسماعیلی؛ محمد مخبر دذفولی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد ربانی؛ پرویز تاجیک؛ زینب حمیدیا