نویسنده = محمدرضا پریانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 235-238

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


2. مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


3. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


4. گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور


5. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 427-428

محمّدرضا پریانی؛ ‌حسن گیلانپور


6. گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 301-302

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور