کلیدواژه‌ها = پارامترهای هماتولوژیک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی


2. بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر کرامت اساسی؛ دکتر سعید نظیفی