کلیدواژه‌ها = ویتامین A
چگونگی ارتباط متقابل بین ویتامین A و عنصر روی در پلاسما و کبد گاو

دوره 69، شماره 2، تیر 1393، صفحه 173-181

10.22059/jvr.2014.50991

پریسا خاکزاد؛ بهرام دلیرنقده؛ سیامک عصری رضایی


بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین صاحبی