کلیدواژه‌ها = کروموزوم
تعداد مقالات: 6
2. بررسی کروموزومی ماهی کپوردندانی زاگرس ‌( Aphanius vladykovi)

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 291-296

10.22059/jvr.2012.28508

فرهاد امینی؛ آذر همت زاده


3. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس‌ ‌Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


4. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


5. مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدی


6. القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر فرهاد امینی؛ مهندس محمدرضا کلباسی