کلیدواژه‌ها = زخم معده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389

محمد رضا مخبر دزفولی؛ دامون انصاری؛ علی حسین پور؛ محمد نادعلیان؛ حسام الدین سیفی؛ صمد لطف اله زاده؛ رضا راه چمنی؛ علی حسن پور


2. بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

علی حسن پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ حسین فروتن


3. بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 223-227

علی حسن‌پور؛ محمد قلی نادعلیان؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ حسین فروتن