نویسنده = خانی، دکتر علی رضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی


3. آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر علی رضا خانی؛ دکتر سید ناصر امیری