نویسنده = تمدن، امین
تعداد مقالات: 3
1. تغییر نسبت جنسی نوزادان موش صحرایی در پاسخ به مکمل پتاسیم جیره

دوره 69، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 227-230

10.22059/jvr.2014.51728

محمدسعید صالحی؛ امین تمدن؛ محجوب واحدی؛ فرهاد رحمانی فر؛ محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ معصومه آغازی


2. میزان آبستنی و سود اقتصادی حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه‌های هلشتاین

دوره 67، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 359-363

10.22059/jvr.2012.29299

امین تمدن؛ محمدحسن ناطق احمدی؛ مهدی علی‌پور؛ زین العابدین تقی‌پور


3. میزان شیوع آریتمی‌های قلبی سگ‌های شیراز

دوره 66، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-21

سردار جعفری شوریچه؛ علیرضا خانی؛ امین تمدن