نویسنده = دکتر مهدی صائب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384

دکتر مهدی صائب؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عبداله میرزایی؛ جعفر جلایی


2. آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر لیلا دادور


3. بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر مهشید ابراهیمی