کلیدواژه‌ها = کنه
بررسی فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‌های شهر مشهد

دوره 75، شماره 3، مهر 1399، صفحه 280-287

10.22059/jvr.2019.274542.2894

امیر میناباجی؛ علی مشاوری نیا؛ جواد خوش نگاه


کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس

دوره 75، شماره 2، تیر 1399، صفحه 136-146

10.22059/jvr.2020.250531.2752

سعید ستاری تبریزی؛ صدیقه نبیان؛ الهه ابراهیم زاده؛ پرویز شایان؛ ناصر علیدادی؛ نرگس امینی نیا


بررسی تنوع گونه ای کنه های دامی در شهرستان گرمسار

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری