کلیدواژه‌ها = بروسلوز
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس جهت استفاده در آزمایش حلقه ای شیر گوسفند

دوره 73، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 291-297

10.22059/jvr.2017.141563.2425

سیاوش مکتبی؛ مهدی زارعی؛ مسعود قربانپور؛ طیبه طهماسبی؛ محسن پاک نژاد


2. ارزیابی آزمون PCR در تشخیص بروسلوز گاوها و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک استاندارد

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

احمد مرشدی؛ ملاحت احمدی؛ تقی زهرایی صالحی؛ پریسا سقایی


4. تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون ‌ BACTECو تائید نتایج آن با PCR

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

پرویز مالک نژاد؛ هادی پیری دوگانه؛ علی اکبر امیرزرگر؛ سیروس جعفری؛ بهرام فتح اله زاده


5. بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر