کلیدواژه‌ها = کتامین
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمدعلی پاپهن؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر شادی مدرسی


2. اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

دکتر علی بنی آدم؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر یداله احمدی فر


5. بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


6. بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی