کلیدواژه‌ها = موش سوری
تعداد مقالات: 6
1. نقش نیتریک اکساید در اختلالات گوارشی ناشی از تجویز تریاک در موش سوری

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 261-252

10.22059/jvr.2018.266794.2855

امین دبیلی نصرآبادی؛ حسینعلی عرب؛ سید احمد فاطمی اردستانی؛ حسین حسن پور


3. بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

دوره 71، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 237-244

10.22059/jvr.2016.57922

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ حسن مروتی؛ فرزاد اسدی؛ حمید رضا مرادی


4. مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

دوره 68، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 359-365

10.22059/jvr.2013.35959

فرهاد عظیمی دباغ؛ فرزاد میررضوی؛ علیرضا باباپور


5. مورفومتری و هیستومتری بیضه موش سوری تیمارشده با فنل خالص

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 279-284

10.22059/jvr.2012.28506

زهرا طوطیان؛ نادر گودرزی؛ سیمین فاضلی پور؛ جمیله سالار آملی؛ علیرضا باهنر


6. اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر سیمین فاضلی پور؛ دکتر زهرا طوطیان