کلیدواژه‌ها = قزلآلای رنگین کمان
تأثیر عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر برخی شاخصهای رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 155-163

10.22059/jvr.2018.129805.2337

رضا اکرمی؛ زید احمدی؛ مهشید شاملوفر؛ فرزانه حبیبی نوده؛ فاطمه صادقی اصل؛ نازنین زرینی؛ حسین چیت ساز