کلیدواژه‌ها = سالمونلا انتریتیدیس
تعداد مقالات: 5
3. اثر اسید‌های آلی و فرمالدئید بر مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی و کاهش آلودگی سالمونلایی دان

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

بهرام قدیانلو؛ شعبان رحیمی؛ محمدامیر کریمی ترشیزی


4. جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

دوره 64، شماره 2، تابستان 1388

رامین اکبریان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین