نویسنده = حسن گیلانپور
تعداد مقالات: 9
1. بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 235-238

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


2. مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی درانتهای دور پنیس شترنریک کوهانه ایرانی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389

محمد یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ پرویز تاجیک


3. مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389

جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر


4. مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


6. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


8. گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور


9. گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 301-302

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور