نویسنده = صدیقه نبیان
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر فاکتورهای اقلیمی استان‌های ایرانی حاشیه دریای خزر بر بیماری لایم بورلیوز سگ‌ها

دوره 68، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-30

10.22059/jvr.2013.30180

محسن حنیفه؛ عبدالعلی ملماسی؛ محمود داودی؛ غلامرضا نیکبخت؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا باهنر؛ تقی زهرایی صالحی؛ صادق رهبری


2. اثر ضد کوکسیدیوزی عصاره گرانوله شده درمنه سیبری و آرتمیزینین خالص: مقایسه تجربی در طیور گوشتی مبتلا

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 119-125

10.22059/jvr.2012.24697

حسینعلی عرب؛ جهانگیر کبوتری کتج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا سلطان محمدی؛ خداداد پیرعلی خیر آبادی


3. شناسایی کریپتوسپوریدیوم پارووم‌ ‌با روش PCR و تعیین الگوی پروتئینی وآنتی ژن‌های ایمونوژنیک آن

دوره 64، شماره 1، بهار 1388

الهه ابراهیم زاده؛ پرویز شایان؛ صدیقه نبیان؛ صادق رهبری؛ محمدرضا مخبر دزفولی


4. شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 195-198

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ پرویز شایان؛ محمد صدقیان


5. تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 199-202

فخری ایرانمنش؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی


6. بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ‌های انتموپاتوژن برروی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس‌آنولاتوس در ایران

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان


7. بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمدرضا افخم نیا؛ شهریار خاقانی


8. ارزیابی برخی از ترکیبات ضدکنه علیه کنه‌های سخت

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


9. بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 65-68

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضا افخم نیا؛ شهریار خاقانی


10. ارزیابی برخی از ترکیبات ضد کنه علیه کنه های سخت

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 53-56

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی