کلیدواژه‌ها = ویتامین E
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

دوره 71، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 237-244

10.22059/jvr.2016.57922

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ حسن مروتی؛ فرزاد اسدی؛ حمید رضا مرادی


4. ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385

دکتر سیامک عصری رضایی؛ دکتر علی قلی رامین؛ دکتر مریم کوکلانی فر


5. اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر عباسعلی قیصری؛ دکتر عبدالحسین سمیع؛ دکتر جواد پوررضا