کلیدواژه‌ها = جنین
مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 564-572

10.22059/jvr.2018.263371.2836

حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی


مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در جنین های 91 تا 117 روزه گوسفند ماکویی

دوره 73، شماره 3، مهر 1397، صفحه 369-376

10.22059/jvr.2018.214544.2517

نعیمه سیمایی؛ غلامرضا نجفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ علی شالیزار جلالی


کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 175-180

10.22059/jvr.2012.24704

سارنگ سروری؛ ثریا صالح گرگری؛ محمد ملازم؛ داود فسخودی


مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر


مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن


اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر سیمین فاضلی پور؛ دکتر زهرا طوطیان


بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر صغری غلامی؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر غلامرضا لک


انجماد جنین خرگوش

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر رضا شهیدی