دوره و شماره: دوره 78، شماره 1، فروردین 1402 
تحلیل مقایسه‌ای ژنوم کروناویروس‌های بیماریزای انسان و دام

صفحه 51-65

10.22059/jvr.2022.346341.3289

ترانه رجائی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ فاطمه فروتن؛ جلیل مهرزاد؛ پویا هوشمند