کلیدواژه‌ها = الکتروکاردیوگرام
تعداد مقالات: 7
1. میزان شیوع آریتمی‌های قلبی سگ‌های شیراز

دوره 66، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-21

سردار جعفری شوریچه؛ علیرضا خانی؛ امین تمدن


2. بررسی فراوانی دیسریتمی های قلبی در اسبهای به ظاهر سالم باشگاههای سوارکاری ( شیراز، اصفهان و تهران )

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر علی رضاخانی؛ دکتر محمدرضا مخبردذفولی؛ دکتر مهدی گودرزی؛ دکتر مریم انصاری لاری


3. مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر منوچهر عالی مهر؛ دکتر بهرام دلیر نقده


4. بررسی پارامترهای الکتروکاردیوگرام ماکیان مبتلا به آسیت وبیماری مزمن تنفسی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر حبیب اله دادرس؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر سید محمد ظاهر صفدری


6. بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379

دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی


7. بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر علی رضاخانی