کلیدواژه‌ها = الاغ
مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

دوره 66، شماره 4، دی 1390، صفحه 309-312

مریم رضائیان؛ جواد صادقی نژاد؛ فردوس ابراهیم پور


گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، آبان 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم