کلیدواژه‌ها = الاغ
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


2. مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

دوره 66، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 309-312

مریم رضائیان؛ جواد صادقی نژاد؛ فردوس ابراهیم پور


3. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


4. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 427-428

محمّدرضا پریانی؛ ‌حسن گیلانپور


5. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


6. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-138

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم