نویسنده = اسلامی، علی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

شاهرخ رنجبربهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


2. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


3. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 303-305

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


4. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-138

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


5. بررسی صحرایی وجود مقاومت ‌نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان ‌

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ؛ حمید گله داری


8. بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 45-51

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ؛ حمید گله داری


9. بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 7-13

عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ


10. بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-5

بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ هومن یزدانی


11. مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ علیرضا باهنر؛ سید علی موسوی