دوره و شماره: دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 177-282 (255 مجله تحقیقات دامپزشکی) 
بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران

صفحه 183-189

کتایون اسکویی زاده؛ تقی زهرایی صالحی؛ سید جاوید آل داود؛ بابک مجلسی؛ هادی غفاری؛ ایرج اشرافی تمامی؛ علی علیاری


بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده

صفحه 191-194

محمد یگانه پرست؛ کامران رضا یزدی؛ مجید ترابی گودرزی؛ مهدی خجسته کی؛ علیرضا طالبیان مسعودی


شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران

صفحه 195-198

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ پرویز شایان؛ محمد صدقیان


تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد

صفحه 199-202

فخری ایرانمنش؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی


بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی

صفحه 203-208

سید حسین نژاد سجادی؛ مرتضی ستایی مختاری؛ جلال یوسفی؛ علی موسی پور


بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس)

صفحه 215-220

خلیل بدیعی؛ فرانک ابنا رودحله؛ اردوان نوروزی اصل؛ مهرداد پورجعفر؛ بهروز نیک احوال


بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی

صفحه 235-240

مهدی محبی فانی؛ سعید نظیفی؛ پریسا سرکوهی؛ هوشنگ معینی زاده


بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله

صفحه 241-246

محمد قلی نادعلیان؛ امین متحدین؛ تقی زهرایی صالحی؛ شمس الملوک خواجه نصیری؛ صمد لطف اله زاده


بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY

صفحه 247-252

نگین نوری؛ نوردهر رکنی؛ افشین آخوند زاده؛ علی میثاقی؛ مجید علیپور اسکندانی؛ فهیمه توریان


کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی

صفحه 259-262

جلال بختیاری؛ آذین توکلی؛ علیرضا خلج


تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران

صفحه 263-266

محمود بلورچی؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ رضا کسروی؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ پرویز هورشتی