نویسنده = دکتر رسول شهروز
تعداد مقالات: 6
1. اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز


3. بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی