کلیدواژه‌ها = شتر یک کوهانه
تعداد مقالات: 8
2. بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتریک کوهانه در محیط‌ها مزاف 10 همراه با غلظتهای مختلف سرم گوساله جنینی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

پرویز تاجیک؛ حمیدرضا پویان؛ احمد زارع شحنه؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پژمان میرشکرایی


3. بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر مهشید ابراهیمی


4. کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی


6. مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه

دوره 58، شماره 1، بهار 1382

دکتر محمد حسن یوسفی؛ دکتر حسن گیلانپور


7. مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی