کلیدواژه‌ها = اکینوکوکوس گرانولوزوس
تعداد مقالات: 7
1. ایمن سازی بره ها علیه اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از پروتواسکولکسها و مایع هیداتید

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

غلامرضا هاشمی تبار؛ غلامرضا رزمی؛ ابوالقاسم نقیبی


2. تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر محمدحسین راضی جلالی؛ دکتر معسود قربانپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر صالح اسماعیل زاده؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر عبداله رفیعی؛ دکتر محمدرحیم؛ حاجی حاجیکلایی


3. بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر عبداله رفیعی؛ پروفسور فیلیپ کریگ


4. بررسی مقدماتی پیرامون ایمن سازی گوساله گاو میش با استفاده از پادگن های تخم و آنکوسفراکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر شاهرخ نویدپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر حبیب اله پایکاری


5. بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر غلامعلی سبزواری؛ دکتر عبدالحسین دلیمی؛ دکتر جاوید صدرائی


6. کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی