کلیدواژه‌ها = تخمدان
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن

دوره 71، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-15

10.22059/jvr.2016.57390

حسن مروتی؛ حسین نجف زاده؛ سیده مهسا پورموسوی؛ علی شهریاری؛ بابک محمدیان؛ ایرج کاظمی نژاد


2. مطالعه هیستومورفومتری تخمدان ماهی کپور نقرهای (Hypophthalmichthys molitrix) در دو گروه سنی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 203-211

10.22059/jvr.2015.53748

نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ سارا رحیمی زرنه


4. اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر مهدی وصفی مرندی؛ دکتر رضا نقشینه؛ دکتر عباس توسلی


5. اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر هدایت اله رشیدی؛ دکتر محمد اسلامیان


6. بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


8. گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر فرامرز قزاگزلو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر ایرج نوروزیان