نویسنده = دکتر مریم رضائیان
تعداد مقالات: 8
3. سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی


4. مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور


6. مطالعه بافت شناسی تکامل سم در گوسفند

دوره 53، 1,2، تابستان 1377

دکتر مریم رضائیان


7. روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان


8. بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دوره 52، شماره 1، بهار 1376

دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی