کلیدواژه‌ها = کلیه
بررسی آناتومی و اوروگرافی ترشحی کلیه‌ها، حالب‌ها و مثانه در خوکچه هندی

دوره 78، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 39-49

10.22059/jvr.2023.348776.3300

صبا عظیم زاده؛ سیامک علیزاده؛ محمدرضا حسینچی


تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

دوره 73، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-70

10.22059/jvr.2018.99770.2092

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رسول شهروز؛ محمدرضا اسدی


مطالعه مورفولوژی و مورفومتری کلیه گوسفند در دوران جنینی

دوره 72، شماره 4، دی 1396، صفحه 275-284

10.22059/jvr.2018.205023.2459

جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ کیاوش هوشمندی؛ تیمور طبری؛ صالح با محبت


مطالعه تغییرات مورفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش‌های نابالغ مواجهه یافته با آسپارتام

دوره 68، شماره 2، تیر 1392، صفحه 159-165

10.22059/jvr.2013.31963

زهرا طوطیان؛ حسین لیموئی؛ محمدتقی شیبانی؛ سیمین فاضلی پور؛ جمیله سالار آملی


تغییرات آسیب‌شناسی و فراساختاری کلیوی جوجه‌های گوشتی نژاد راس در مسمومیت با کلرید کادمیوم

دوره 65، شماره 4، دی 1389

محمدجواد قراگزلو؛ محمد قراگزلو؛ جمیله سالار آملی؛ سعید بکایی؛ عباس جواهری وایقان


مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته‌های هیستو پاتولوژیک و بیوشیمیا‌یی

دوره 64، شماره 3، مهر 1388

سیاوش شریفی؛ امین درخشانفر؛ مهرداد پورجعفر؛ علیرضا حبیبی


بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر سیف اله دهقانی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر مجید عزت خواه