کلیدواژه‌ها = بیهوشی
تعداد مقالات: 8
2. مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته‌های هیستو پاتولوژیک و بیوشیمیا‌یی

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

سیاوش شریفی؛ امین درخشانفر؛ مهرداد پورجعفر؛ علیرضا حبیبی


3. بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر احمدعلی پاپهن؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر شادی مدرسی


4. مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب شناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر مصطفی غفاری؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر سعید بکایی


5. مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر رضا امید بیگی؛ دکتر سهراب رضوانی؛ دکتر محمدرضا مهرابی؛ حسین چیت ساز


6. ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو


7. بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


8. بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر مصطفی اخلاقی؛ دکتر محمود میراب بروجردی