کلیدواژه‌ها = بیهوشی
مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته‌های هیستو پاتولوژیک و بیوشیمیا‌یی

دوره 64، شماره 3، مهر 1388

سیاوش شریفی؛ امین درخشانفر؛ مهرداد پورجعفر؛ علیرضا حبیبی


بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر احمدعلی پاپهن؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر شادی مدرسی


مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر رضا امید بیگی؛ دکتر سهراب رضوانی؛ دکتر محمدرضا مهرابی؛ حسین چیت ساز


ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو


بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر مصطفی اخلاقی؛ دکتر محمود میراب بروجردی