کلیدواژه‌ها = سگ
گزارش یک مورد بیماری " دستگاه دهلیزی گوش در سگهای پیر " از شهرستان شیراز

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سردار جعفری شوریجه؛ دکتر حسین پرونده


بررسی تعیین پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگهای سالم نژاد ژرمن شپرد در ایران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی


بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی


مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر پروانه خضرایی نیا


مطالعه لایه عضلانی جدار ایلیوم سگ به وسیله میکروسکوپهای نوری و الکترونی

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر یوسف صادقی؛ دکتر محمد بیات؛ دکتر داوود شریفی


بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی


گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر حبیب گل زردی؛ دکتر احمد نعمت الهی


ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر محمد جواد قره گزلو


بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی

دوره 53، 3,4، بهمن 1377

دکتر رسول روح الامین؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر داریوش شیرانی


گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر ناصر وصال