دوره و شماره: دوره 74، شماره 4، زمستان 1398 

بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان

1. اثرات جایگزینی منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، فراسنجه‌های خونی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

صفحه 438-448

10.22059/jvr.2017.234213.2634

سید احمد موسوی سید علی کیا؛ اسدالله تیموری یانسری؛ عیسی دیرنده؛ غلامحسین ایراجیان


4. اثر استرس اسانس کاکوتی بر مقاومت به نمک صفراوی و pH اسیدی در سویهی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی‌جی

صفحه 474-483

10.22059/jvr.2019.236679.2655

محبوبه باقری؛ حسن گندمی نصرآبادی؛ افشین آخوندزاده بستی؛ علی میثاقی؛ لادن منصوری نژند


بهداشت و بیماری های آبزیان

5. جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) رودخانه سیاهرود، استان مازندران

صفحه 484-492

10.22059/jvr.2018.241840.2701

مهرنوش معینی جزنی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ علی طاهری میرقائد؛ عباس بزرگنیا


جراحی، هوشبری و بیماری های اندام حرکتی

8. مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسه‌‌های تازه‌زا

صفحه 512-519

10.22059/jvr.2019.232382.2620

علی بشیری دزفولی؛ سید مهدی قمصری؛ ایرج نوروزیان


علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

10. اثرات هیومات سدیم و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی

صفحه 528-544

10.22059/jvr.2018.252766.2765

لیدا ایواللهی؛ محمد تقی احدی؛ محمود صحرائی


11. مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ

صفحه 546-553

10.22059/jvr.2019.262314.2826

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ علیرضا وجهی؛ مجید مسعودی فرد؛ سمیه داودی پور


13. مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

صفحه 564-572

10.22059/jvr.2018.263371.2836

حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی


فارماکولوژی و سم شناسی

14. بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان قم

صفحه 574-582

10.22059/jvr.2018.253642.2773

سیدمحمد فقیهی؛ علی رسولی؛ علیرضا باهنر


میکروبشناسی و ایمنی شناسی

15. مطالعه چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ناحیه مجتمع عمده پذیرش بافتی مرتبط به سیستم ایمنی در مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار

صفحه 584-592

10.22059/jvr.2018.260014.2810

جعفر پیش جنگ آقاجری؛ قدرت رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده