دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، فروردین 1391 
ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا‌) در گوسفندان آلوده به کرم‌های تریکوسترونژیلید

صفحه 19-25

10.22059/jvr.2012.24255

شاهرخ رنجبر بهادری؛ سعید حصارکی؛ غلامحسن واعظی؛ نیما فرهادی‌فر؛ حسین جهانیان؛ امین پورمحمود؛ محمدرضا سعیدی


مطالعه تغییرات ژن53P(اگزون‌های 5و6)در تومورهای مثانه گاو

صفحه 27-34

10.22059/jvr.2012.24256

فرهنگ ساسانی؛ فرشاد باغبان؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد کاظمی


اثر طول دوره نوری بر میزان تفریخ تخم تاسماهی ایرانی‌ وحشی (Acipenser persicus)

صفحه 59-64

10.22059/jvr.2012.24261

رضوان اله کاظمی؛ سید مجید باکی؛ حسین محمدی پرشکوه؛ علی حلاجیان


مطالعه رادیوگرافی استئوآرتروز در سگ‌ها

صفحه 77-81

10.22059/jvr.2012.24264

سارنگ سروری؛ علیرضا باهنر؛ مجید مسعودی‌فرد؛ عبدالرزاق رستمی؛ فرانک طاهرپور


هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بُز

صفحه 83-87

10.22059/jvr.2012.24265

جواد اشرفی هلان؛ حسین حملی؛ حمید کریمی؛ بابک قاسمی پناهی؛ سعید مستوفی