دوره و شماره: دوره 70، شماره 1، فروردین 1394 
مقایسه شجره شناسی قطعه ژن ‌1S جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخش با واکسن‌های مصرفی در ایران

صفحه 15-21

10.22059/jvr.2015.52964

مسعود هاشم زاده؛ شهین مسعودی؛ وحید کریمی؛ عبدالحمید شوشتری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محسن محمودزاده


بررسی وقوع هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی شهر تهران

صفحه 23-28

10.22059/jvr.2015.52965

شاهرخ رنجبر بهادری؛ کامران نوشیروانی؛ داریوش شیرانی


تغییر پارامترهای لیپیدی سرم خون و کبد گاومیش در پاسخ به محرومیت غذایی

صفحه 73-77

10.22059/jvr.2015.52971

میرحامد شکریان؛ محمد نوری؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلائی؛ علی شهریاری؛ بابک محمدیان؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ علیرضا غدیری


ارزیابی وضعیت اکسیداتیو گوساله‌ها از بدو تولد تا 3 روزگی

صفحه 89-94

10.22059/jvr.2015.52975

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ محمد رضا اصلانی؛ احمدرضا صفیان


بررسی بیومتریک ناحیه سر اسب دره شوری

صفحه 95-99

10.22059/jvr.2015.52976

بهادر شجاعی؛ سید محسن سجادیان؛ مرتضی سلیمان پور مقدم