کلیدواژه‌ها = آناتومی
بررسی آناتومی و اوروگرافی ترشحی کلیه‌ها، حالب‌ها و مثانه در خوکچه هندی

دوره 78، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 39-49

10.22059/jvr.2023.348776.3300

صبا عظیم زاده؛ سیامک علیزاده؛ محمدرضا حسینچی


مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 546-553

10.22059/jvr.2019.262314.2826

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ علیرضا وجهی؛ مجید مسعودی فرد؛ سمیه داودی پور


مطالعه آناتومیکی نماهای اکوکاردیوگرافی سگ

دوره 74، شماره 2، تیر 1398، صفحه 255-260

10.22059/jvr.2019.220992.2569

جواد صادقی نژاد؛ علیرضا وجهی؛ نادر گودرزی؛ سمیه داودی پور


مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-354

10.22059/jvr.2017.132945.2358

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز


ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده تیروئید‌‌‌‌در شتر یک کوهانه

دوره 67، شماره 3، مهر 1391، صفحه 273-278

10.22059/jvr.2012.28505

سید جواد احمدپناهی؛ محمد حسن یوسفی


مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

دوره 66، شماره 4، دی 1390، صفحه 309-312

مریم رضائیان؛ جواد صادقی نژاد؛ فردوس ابراهیم پور


مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، دی 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی


عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا


بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی


آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر غلامرضا مرادی