کلیدواژه‌ها = آناتومی
تعداد مقالات: 18
1. مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ

دوره 74، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 546-553

10.22059/jvr.2019.262314.2826

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ علیرضا وجهی؛ مجید مسعودی فرد؛ سمیه داودی پور


2. مطالعه آناتومیکی نماهای اکوکاردیوگرافی سگ

دوره 74، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 255-260

10.22059/jvr.2019.220992.2569

جواد صادقی نژاد؛ علیرضا وجهی؛ نادر گودرزی؛ سمیه داودی پور


3. مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


4. مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 347-354

10.22059/jvr.2017.132945.2358

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز


7. ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده تیروئید‌‌‌‌در شتر یک کوهانه

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 273-278

10.22059/jvr.2012.28505

سید جواد احمدپناهی؛ محمد حسن یوسفی


8. مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

دوره 66، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 309-312

مریم رضائیان؛ جواد صادقی نژاد؛ فردوس ابراهیم پور


9. مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی درانتهای دور پنیس شترنریک کوهانه ایرانی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389

محمد یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ پرویز تاجیک


10. مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


11. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


12. گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 427-428

محمّدرضا پریانی؛ ‌حسن گیلانپور


13. مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی


15. عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا


16. بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


17. مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی


18. آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر غلامرضا مرادی