دوره و شماره: دوره 73، شماره 2، تابستان 1397 

انگل شناسی و بیماری های انگلی

1. بررسی اثر کنه کشی عصاره گیاهی ماتریکاریا کامومیل بر روی کنه آرگاس پرسیکوس

صفحه 135-139

10.22059/jvr.2018.141455.2424

موسی توسلی؛ کوثر قنبرپور؛ لعیا شمسی


بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان

3. تاثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش ، لیپیدهای کبد و خون خروس های بالغ

صفحه 147-153

10.22059/jvr.2018.133525.2363

مریم شیخیان؛ حشمت اله خسروی نیا؛ سعید محمدزاده


4. تأثیر عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر برخی شاخصهای رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 155-163

10.22059/jvr.2018.129805.2337

رضا اکرمی؛ زید احمدی؛ مهشید شاملوفر؛ فرزانه حبیبی نوده؛ فاطمه صادقی اصل؛ نازنین زرینی؛ حسین چیت ساز


بهداشت و بیماری های آبزیان

6. تاثیر القای تریپلوییدی و دستکاری های فیزیکی بر شاخص های رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 173-180

10.22059/jvr.2018.132957.2359

صمد بهرامی باباحیدری؛ سعید کیوان شکوه؛ سالار درافشان؛ سید علی جوهری


بهداشت و بیماری های دام های بزرگ

8. ارزیابی شاخصههای متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر

صفحه 191-197

10.22059/jvr.2018.139278.2406

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ سید محمد مهدی حیدری؛ علی علیپور؛ ایمان سعادت اختر؛ محمد حسین نورانی زاده؛ وحید رضا خوشرونژاد


بهداشت و بیماری های پرندگان

9. بررسی جراحات هیستوپاتولوژیک ناشی از آلودگی تجربی همزمان ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

صفحه 199-207

10.22059/jvr.2018.136114.2380

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ سعید چرخکار؛ رضا ممیز؛ محمد حسن حبل الورید؛ پیمان بیژن زاد


تکنیک های تصویربرداری تشخیصی

10. مقایسه تأثیر سنا و پلیاتیلن گلیکول در آمادهسازی روده به روش رادیوگرافی در سگ

صفحه 209-216

10.22059/jvr.2018.136283.2381

رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ امیر مسعود حاجی پور


11. سنجش تراکم استخوان ایگوانای سبز نرمال به وسیله سی تی اسکن

صفحه 217-222

10.22059/jvr.2018.203619.2454

سارنگ سروری؛ محمد ملازم؛ امیر رستمی؛ زهرا فردوسی زاده؛ روشنک مختاری


علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت شناسی و فیزیولوژی)

13. تأثیر مکمل بتائین بر بیان ژن و فعالیت آنزیم‏های لیپوژنیک و سطوح لیپیدهای خون و کبد جوجه‎های گوشتی

صفحه 231-241

10.22059/jvr.2018.131977.2351

نیما مساوات؛ محمد چمنی؛ فرهاد فرودی؛ علی اصغر صادقی


14. مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


میکروبشناسی و ایمنی شناسی

15. ساخت پروتئین نوترکیب FanC اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک مرتبط با اسهال گوساله

صفحه 251-257

10.22059/jvr.2017.207837.2479

سعید طباطبایی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مجید تبیانیان؛ خلیل زینل؛ سید امیر حسین جلالی