نویسنده = دکتر علی اسلامی
تعداد مقالات: 20
1. بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی


3. کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر رسول زارع؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه


4. بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر احمد نعمت الهی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ عباس گرامی


5. بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی


6. گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر محمد حسین قارونی


7. مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر؛ دکتر علیرضا اسکندری؛ دکتر رضا صداقت


8. بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


9. ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر علی اسلامی؛ دکتر ماشاالله ولدبیگی؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست


11. کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر علیرضا خسروی


12. اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر بهنام مشکی؛ دکتر سعید مستوفی


13. تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


15. بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان

دوره 56، شماره 1، تابستان 1380

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه صیفوری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر صدیقه نبییان


16. بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی


17. بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر مسعود ستاری؛ دکتر بابا مخیر؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر سعید بکایی


20. گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دوره 52، شماره 3، پاییز 1376

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده