کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
تعداد مقالات: 21
2. مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 243-249

10.22059/jvr.2018.207758.2478

قاسم اکبری؛ سیامک کاظمی درآبادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ داوود کیانی فرد


3. بررسی اکوکاردیوگرافی و بافت شناسی قلب در فیلماهی نابالغ دو و نیم ساله

دوره 72، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 467-473

10.22059/jvr.2018.104369.2148

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ زهرا طوطیان؛ مجید مسعودی فرد؛ جواد صادقی نژاد؛ سمیه داودی پور


4. مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 347-354

10.22059/jvr.2017.132945.2358

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز


5. مطالعه تغییرات مورفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش‌های نابالغ مواجهه یافته با آسپارتام

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 159-165

10.22059/jvr.2013.31963

زهرا طوطیان؛ حسین لیموئی؛ محمدتقی شیبانی؛ سیمین فاضلی پور؛ جمیله سالار آملی


6. مطالعه وجود غدد میزراهی خارج لگنی درانتهای دور پنیس شترنریک کوهانه ایرانی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389

محمد یوسفی؛ حسن گیلانپور؛ پرویز تاجیک


7. مطالعه مقایسه‌ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

ابوالقاسم نبی پور؛ احمدرضا راجی؛ محمد رضا باسامی؛ ماندانا بابازاده


8. مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


9. مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 247-250

محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


14. عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا


16. تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر مرتضی عبداله وند


17. مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر محمدتقی شیبانی


18. مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر محمد تقی شیبانی؛ دکتر مسعود ادیب مرادی


19. مطالعه کالبد شناسی و بافت شناسی مری شتر یک کوهانه

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر محمدجواد قاسمی


20. مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور


21. روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان